Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
Szukaj w tym dziale:

Zarządzenie Nr 17/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim.

Zarządzenie Nr 17/2017 Dyrektor MOPS w Tomaszowie Maz.

Zarządzenie Nr 17/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim.

Zarządzenie Nr 17/2017 Dyrektor MOPS w Tomaszowie Maz.

Zarządzenie Nr 5/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. z dnia 27 lutego 2014 roku o zmianie Zarządzenia Nr 9/2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania dla Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim zmienionego Zarządzeniem Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 15 lutego 2012roku.

Zarządzenie Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 15 lutego 2012 roku o zmianie Zarządzenia nr 9/2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania dla Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim

Zarządzenie Nr 9/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania dla Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z:

  • Regulaminem Wynagradzania
  • Wykazem stanowisk (kierowniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi) wraz z wymogami kwalifikacyjnymi
  • Tabelą miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz.
  • Tabelą maksymalnych wysokości dodatku funkcyjnego
  • Wzorem oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Wynagradzania

Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 03 stycznia 2011r. (dotyczy projektu "Wsparcie").

Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 3 stycznia 2011r. o zmianie Zarządzenia nr 3/2006 z dnia 1 sierpnia 2006r. w sprawie powołania Stałej Komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim oraz określenia jej organizacji i trybu pracy.

Zarządzenie Nr 1/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie: instrukcji udzielania zamówień publicznych oraz zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim.

Zarządzenie  Nr 3/2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.