Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Dotyczy przetagu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, których wartość nie przekracza 30 000 euro.

Załącznik:   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup gorącego posiłku wraz z usługą wydania lub dowozu gorącego posiłku dla klientów wskazanych przez Zamawiającego w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2018r. (z zastrzeżeniem opcji).

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowywanie i wydawanie produktów spożywczych w ramach serwisu kawowego oraz gorącego posiłku dla uczestników projektu „Integracja”, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt „Integracja” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik:   Treść zawiadomienia  

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup gorącego posiłku wraz z usługą wydania lub dowozu gorącego posiłku dla klientów wskazanych przez Zamawiającego w okresie od 04.01.2016r. do 31.12.2016r. (z zastrzeżeniem opcji).

Załącznik:   Treść zawiadomienia  

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego szkolenia w zakresie: Nowoczesny pracownik sprzątający i pokojowa dla beneficjentów ostatecznych projektu „Wsparcie”, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Z A W I A D O M I E N I E

o odrzuceniu oferty, wyborze najkorzystniejszej oferty i rozstrzygnięciu postępowania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego szkolenia w zakresie: Ogrodnik terenów zieleni dla beneficjentów ostatecznych projektu „Wsparcie”, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego szkolenia w zakresie: Pracownik gospodarczy (robotnik gospodarczy) dla beneficjentów ostatecznych projektu „Wsparcie”, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania


Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego szkolenia w zakresie: Nowoczesny pracownik sprzątający i pokojowa dla beneficjentów ostatecznych projektu „Wsparcie”, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 

 
1 do 10 z 165